alotadilat

Şap Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar;

Şap Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar;

Şap uygulamasının kullanılacağı alan ve hangi maksat ile kullanılacağı çok önemlidir. Kullanılacağı alan ve taşıyacağı yük hesaplanılarak, kullanılacak çimento oranı ve karışım ve uygulama esasları belirlenmelidir. Gerekirse akışkan arttırıcı veya lifler veya hidrofobik katkılar vasıtası ile istenilen özellikler geliştirilebilmektedir. Bu konular hakkında verilecek karar ile, şapı uygulayacak ustanın önemi ortaya çıkmaktadır. Şap atmadan önce zeminin şapa uygunlu nem ve çevre ısısı kontrolü gerekli ise, betonumuzun suyunu istenilenden önce emmemesi için, zemin yeterli miktarda su ile ıslatılmalıdır. Kesinlikle zemin tozlardan ve var ise, demir partiküllerden arındırmalıdır. Zemin içerisinde unutulacak demir mamulleri, ileriki aşamada zeminin bir şekilde ıslanması sonucu demirdeki pasın kusmasına sebep olacaktır ki, bu durumda ilerde istenmeyen sonuçlar doğurabilecektir.

Uygulama sonrasında, şapın üzeri hangi kaplama türü ile kaplanacak ise, gerek zemin düzlüğü gerekse su terazisi ile istenen eğimler şap esnasında ayarlanmalıdır. Isı ve ses izolasyonu isteniyor ise, uygun yoğunlukta köpük beton kullanılmalıdır. Fazdem Yapı olarak bu tür projelerde, köpük beton önermekteyiz. Zira binanıza gereksiz yük yüklenmesini engellemiş ve depreme karşı daha dayanıklı bir statik elde etmiş olursunuz.

Normal şap ağırlıkları m3’te 2500 kg iken, köpük betonda bu ağırlığı ar-gelerimiz vasıtası ile m3’te 250 kg’a kadar düşürebilmekteyiz. Ayrıca köpük beton uygulamamızda, daha iyi bir ses ve ısı izolasyonu sunmaktayız. Şap karışımında istenilmesi halinde, akışkan arttırıcılar kullanılabilir. Self levelling adı verilen bu uygulama türü; piyasa jargonunda akıllı şap olarak anılmaktadır. Kılcal çatlakları doldurmak ve terazisinde kendi kendine yayılan ürün elde edilebilmektedir.

Yüksek binalar ve gökdelen tabir ettiğimiz yapılarda, özellikle hafif şap uygulanmalıdır.  Köpük beton uygulaması ile yapılacak bu şap uygulamalarında, ürünün basılacağı kat yükseklikleri ve horumda oluşacak basınç uygulama esnasında örnekler alınmak suretiyle, yoğunluk kontrolüne tabi tutulmalıdır. Genel olarak bu kurala riayet edilmediğinden, her katta farklı yoğunluklarda şap uygulaması ve farklı izolasyon ve ağırlık değerleri alınmakta, bu gibi durumlarda net bir standart sağlanamamaktadır.  Kullanılan malzeme silis kumu ve mikron değerleri ve köpük yapıcı kimyasalların işin niteliğine uygun olmaması karşılaştığımız etkenlerden bir kaçıdır.

Bu sebeplerden ötürü, gerek şap ustaları, gerekse şantiye şefleri, gereken eğitimi almış kişilerden seçilmelidir. Sahaya inen silis kumu ve nem miktarı ölçümlenerek işe başlanmalı, ortam ısısına ve kat yüksekliğine göre bir reçete hazırlanmalıdır. Soğuk havalarda ve -10 santigrat derecelerde bile, mevcut karışım sorunsuz bir şekilde uygulanabilmektedir. Uygulama sonrasında beton kuruduktan sonra, üzerinde 1 – 2 mm’lik bir kabuk meydana gelecektir. Bu kabuk sert fırça vasıtası ile süpürülmek sureti ile, şapımız kullanılabilir hale gelecektir.

Not: Yerden ısıtma sistemlerinde köpük beton uygulaması kesinlikle kullanılmamalıdır.

Şap ekiplerimiz konusunda eğitimli ve deneyimli ustalar ve şantiye şefleri ile oluşturulmuştur. Piyasada makineli kuru şap fiyatları ile kıyaslandığında, fiyatı makul seviyelerde kabul edilmektedir. Meydana getirdiği kullanım avantajları dikkate alındığında, piyasa şap fiyatlarına göre daha da hesaplı haldedir. Ürünün tek handikapı, müteahhitler ve şantiye şefleri tarafından henüz detaylı olarak bilinmemesidir. Üst düzey inşaat firmaları, çalışan ve yöneticileri bu ürünü alman betonu olarak bilmekte ve yıllardır kullanmaktadırlar. Karayolları tünel dolgularında köpük beton kullanmaktadır. Bu konuda yeterli projelerimiz ve referanslarımız mevcuttur.

Günümüzde köpük beton ile gaz beton benzeri duvar tuğlası üretimi, bir kaç fabrika tarafından üretilmeye başlanmıştır. Yine firmamızca ürün patenti ve üretim makineleri patenti, kendisine ait bir blok duvar üretimi, ar-ge çalışmalarını bitirmiş deneme üretimi safhasında olan, bir çok işletme yakında hizmete açılacaktır. Sektörde yakında bir gelecekte geniş yankılar uyandıracağına inandığımız köpük beton ve şap, dünyada ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği ile sektöre önemli hizmetlerde bulunacaktır.